İlk Öğretim ve Orta Öğretim çağındaki çocuğumun okulda aldığı İngilizce eğitiminden verim aldığını düşünmüyorum. Ne yapmalıyım?

İlk Öğretim ve Orta Öğretim çağındaki çocuğumun okulda aldığı İngilizce eğitiminden verim aldığını düşünmüyorum. Ne yapmalıyım?

Çocuğun okulda aldığı ingilizce eğitim yeterli midir?

İyi bir aksan ancak erken yaşta kazanılabilir, ilerleyen yaşlarda düzeltmek veya öğrenmek daha zordur. Bu yaşta öğrendiklerini ilerde hatırlaması daha kolaydır, çabuk öğrenirler ve geç unuturlar.

Okul hayatında diğer çocuklar ikinci dil öğrenmekle uğraşırken sizin çocuğunuz dil bildiği için başka alanlarda kendini ispatlamaya daha erken başlayacak. Yani hayata 1-0 önde başlamış olacak. İkinci bir dil bilen çocuklar yaşıt tek dilli çocuklara oranla çok daha hızlı okuduğunu kavrama becerisi kazanmışlardır.

Karşısındaki insanın başka dilde söylediği cümleyi anlama gibi durumlar çocuklardaki öz güveni tetikleyici, mutlu olmalarını sağlayacak nedenlerdir. Çocuklar yabancı bir dili içgüdüsel olarak keşfedilesi bir yapı ve eğlence aracı olarak kabul ederler.

Öğrenmeye heveslidirler.