IELTS Sınavı Danışmanlık, Eğitim ve Kursu

IELTS Sınavı Kursu

Temel Eğitim Paketi

IELTS sınavı 4 dil becerisini ölçen bir sınavdır. Bu nedenle dilin 4 alanının da eş zamanlı olarak hedef puanınıza göre geliştirimesi için yapılan çalışmaları içermelidir.

Paket Kapsamı [ IELTS 4,5-5.0 puan]

 • A2-B1 Düzeyi Temel Kelime ve Dilbilgisi altyapı çalışmaları
 • Dinleme Paketi
  • Karşılıklı Diyalogların Ana Konusunu Anlayabilme
  • Yer / Yön , adres tariferinde eksik bilgileri yakalayabilme
  • Otel, Kütüphane, Sigorta poliçesi gibi formları doldururken kişisel bilgileri yakalayabilme ve yazabilme [ isim, telefon , sigorta numarası …vb gibi]
  • Karşılıklı Soru Cevap diyaloglarında duyduğunu kopyalayabilme, detay bilgi yakalayabilme
  • Doğal hızından daha yavaş gerçekleşen diyaloglara tanıdık hale gelebilme
 • Okuma Paketi
  • Temel Düzey Akademik Kelime Çalışmaları
  • Kısa Akademik Metinlerin ana fikrini yakalayabilme
  • Kısa Akademik Metinlerde yorum yapmadan detay bilgiyi anlama
  • Akademik Metinlerin genel planını kavrayabilme
 • Yazma Paketi
  • Cümle kuruluşları ve Anlam Çalışmaları
  • Bağlaç Kullanımı
  • Kelimeleri Doğru yerde ve anlamda kullanma çalışmaları
  • Detay veren basit cümleler yazma çalışmaları
  • Paragraf Yazma Çalışmaları
  • Mektup ve E-Mail Formatında yazma Çalışmaları. (General IELTS)
  • Basit Grafik Yorumlama çalışmaları
 • Konuşma Paketi
  • Kendini etkin tanıtabilme, detay verebilme
  • Aile ve Çevresinden Bahsedebilme
  • Resim ve Fotoğrafları basit dille tarif edebilme
  • Bir konuda fikrini basitçe söyleyebilme, neden ve sonuçlardan bahsedebilme
  • Şikayet etme, rica etme gibi dilin temel işlevlerine hakim olma

Paket Kapsamı [ IELTS 5,5-9.0 puan]

 • B2-C1 düzeyi akademik kelime ve ileri düzey dilbilgisi çalışmaları
 • Dinleme Paketi
  • IELTS dinleme sınavı soru tipleri incelemesi
  • Tablo ve Grafik içerikli dinleme metinlerinde detay yakalayabilme
  • Dinleme metinlerini yorumlayabilme, farklı şekilde ifade edebilme
  • Doğal hızda gerçekleşen konuşmalarda ana fikir ve detay yakalayabilme
 • Okuma Paketi
  • IELTS Okuma Sınavı Soru Tiplerinin İncelenmesi
  • Uzun Akademik Metin Çalışmaları
  • Uzun Metinlerde paragraf ve ana fikir çalışmaları
  • İleri düzey kelime yapı çalışmaları [ word formation]
 • Yazma Paketi
  • İleri Düzey cümle yapıları
  • Bağlaç kullanımı
  • Detay Cümleleri
  • Kısaltmalar
  • Essay/ Kompozisyon Yazma Çalışmaları
  • Grafik [ pie-chart/ diagram…vb] yorumlama ve yazma çalışmaları
 • Konuşma Paketi
  • Kendini etkin tanıtabilme ve detay verebilme
  • Dilin temel işlevleri ile ilgili konularda rahat hareket edebilme [ şikayet, rica, öneri, fikir öne sürme, çürütme, konu akışını değiştirebilme…vb]
  • Akademik Konularda kısa fikir konuşmaları yapabilme
  • Akıcı konuşma ve doğru telaffuz çalışmaları

Sınav Hakkında Neler Biliyoruz?

Uluslararası İngilizce Dil Sınav Sistemi (IELTS), geçen yıl 2 milyondan fazla adayın girdiği, dünyanın en çok rağbet gören profesyonellerin tercih ettiği İngilizce dil yeterliliği sınavıdır.

IELTS sonuçları dünyanın her yerinde, 135 ülkede eğitim kurumları, işverenler, meslek kuruluşları ve devletlerin de dahil olduğu 9.000’den fazla organizasyonun kabul ettiği bir sınavdır.

Ülkemizde üniversitelerin hazırlık atlama sınavlarından muaf olup lisans eğitimi almak, yüksek lisans yapmak, bankalarda çalışıp dil tazminatından faydalanmak ve ya eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen kişilerin girmek için tercih ettiği sınavdır.

IELTS sınav içeriği, uluslararası uzmanlar ekibi tarafından geliştirilip sınavın milliyet, kültürel arka plan, cinsiyet, hayat tarzı ya da bölge ayırt etmeksizin adil ve önyargısız olmasını sağlamak için geniş çaplı araştırmalara dayandırılmaktadır.

Başvurduğunuz organizasyona ve gelecek planlarınıza bağlı olarak IELTS Akademik ya da IELTS Genel Eğitim sınavlarından birini seçebilirsiniz.

IELTS Formatı

IELTS Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma olarak dört dil becerisini değerlendiren bir sınavdır. Dinleme, Okuma ve Yazma Sınavlarının hepsine aynı gün içinde ara vermeden girilir. Sınav merkezinize bağlı olarak, Konuşma Sınavınız diğer üç sınavla aynı gün içinde ya da ana sınavdan yedi gün önce ya da sonra yapılabilir.

Dinleme Bölümü

Dinleme Sınavı 30 dakikadır. Ayrıca, 10 dakika geçiş süresi tanınmıştır. Dinleme sınavında dört ayrı ses kaydı bulunmaktadır. Dinleme ve Konuşma bölümleri IELTS Academic ve IELTS General Training Sınavı için aynıdır.

 1. Bölüm Bu bölümde, emlakçıda geçen iki kişilik bir karşılıklı konuşma gibi, günlük sosyal bağlamda yapılan bir konuşma vardır.
 2. Bölüm Bu bölümde, yerel hizmetler gibi günlük sosyal bağlamda geçen bir monolog vardır.
 3. Bölüm Bu bölümde, üniversite öğretmeni ve öğrencisi arasında öğrencinin ödevin hakkında yapılan bir konuşma gibi, en fazla dört kişi arasında eğitim konusunda geçen bir karşılıklı konuşma vardır.
 4. Bölüm Bu bölümde, bir üniversite dersi gibi akademik bir konuda yapılan bir monolog vardır.

Okuma Bölümü Akademik IELTS

Akademik Okuma Sınavı 60 dakikadır.

Sınav Bölümleri:

Akademik Okuma Sınavında 3 bölüm vardır. Toplam sözcük sayısı 2.150 ile 2.750 arasında değişir.

 • Her bölümde uzun bir metin vardır.
 • Kullanılan metinler, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir. Bu metinler uzman olmayan okuyucular için yazılmıştır. İçerikleri genel akademik konulardır.
 • Metinler lisans lisansüstü eğitim ve profesyonel mesleki tescil almak isteyen kişiler için uygundur.
 • Metinler, betimsel ve olgusal konular üzerinedir ve söylemsel ve analitiktir.
 • Metinler, diyagram, grafik ya da çizimler gibi düz metnin kullanılmadığı yazım olabilir.
 • Metinlerde teknik terimler kullanılmışsa açıklayıcı bir sözlük tedarik edilir.

Soru Türleri

Çok seçmeli, bilgi tanımlama, yazarın düşüncelerini/iddialarını tanımlama, bilgi eşleştirme, başlık eşleştirme, özellik eşleştirme, cümle sonlarını eşleştirme, cümle tamamlama, özet tamamlama, not tamamlama, tablo tamamlama, akış grafiği tamamlama, diyagram sınıflandırma, kısa yanıtlar olmak üzere pek çok soru çeşidi kullanılmıştır.

Puanlama

Her doğru yanıta 1 puan verilir. 40 üzerinden verilecek olan puanlar IELTS 9 Puan Ölçeğine dönüştürülür. Ortalama puan, tam puan ya da yarım puan şeklinde verilir.

Genel Eğitim

Okuma Sınavı 60 dakikadır.
Sınavda 3 bölüm vardır.
 1. Bölüm

  Bu bölümde, iki ya da üç adet kısa olgusal metin vardır. Bunlardan bir tanesi, otel reklamları gibi aynı konuya bağlı 6-8 kısa metin şeklinde bileşik bir metin olabilir. Konular, İngilizce konuşulan bir ülkede geçebilecek günlük konuşmalarla ilgilidir.

 2. Bölüm

  Bu bölümde, iş başvurusu, şirket yönetmelikleri ya da ödeme koşulları gibi iş dünyası ile ilgili iki adet kısa olgusal metin vardır.

 3. Bölüm

  Bu bölümde, genel bir konuda diğerlerinden daha uzun bir metin verilecektir. Kullanılan metinler, şirket el kitaplarından, resmi belgelerden, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir

Soru Türleri

Çok seçmeli, bilgi tanımlama, yazarın düşüncelerini/iddialarını tanımlama, bilgi eşleştirme, başlık eşleştirme, özellik eşleştirme, cümle sonlarını eşleştirme, cümle tamamlama, özet tamamlama, not tamamlama, tablo tamamlama, akış grafiği tamamlama, diyagram sınıflandırma, kısa yanıtlar olmak üzere pek çok soru çeşidi kullanılmıştır.

Puanlama

Her doğru yanıta 1 puan verilir. 40 üzerinden verilecek olan puanlar IELTS 9 Puan Ölçeğine dönüştürülür. Ortalama puan, tam puan ya da yarım puan şeklinde verilir.

Akademik Yazma Sınavı

Akademik Yazma Sınavı 60 dakikadır.

Akademik Sınavın yazma bölümünde iki görev vardır. Adaylardan 1. Görev için en az 150 ve 2. Görev için en az 250 sözcük kullanmaları istenir. Bu iki görevde de resmi bir dil kullanılmalıdır.

 1. Görev

  Bu bölümde grafik, tablo, çizelge ya da diyagram gibi görsel bilgileri tanımlamanız ve kendi sözcüklerinizi kullanarak tarif etmeniz istenir. Sunulan verileri açıklamanız, süreç aşamalarını anlatmanız, bir şeyin nasıl çalıştığını tarif etmeniz ya da bir olay ya da bir nesneyi tanımlamanız istenecektir. Yaklaşık 20 dakika içerisinde 150 sözcük yazmanız gerekmektedir.

 2. Görev

  Bu bölümde size bir görüş, tartışma konusu ya da bir problem verilecektir. Yaklaşık 40 dakika içerisinde 250 sözcük yazmanız gerekmektedir.

Aşağıda 1. Görev ve 2. Görev örnekleri bulabilirsiniz.

Akademik Yazma Sınavının, Genel Eğitim Yazma Sınavından farklı olduğunu göz önünde bulundurunuz.

Genel Eğitim Yazma Sınavı 60 dakikadır.

150 ve 250 sözcük kullanılması gereken iki görev vardır.

1. Görev Görevde, size bir durum sunulacak ve konu ile ilgili olarak bilgi talep etmeniz ya da durumu açıklamanız gereken bir mektup yazmanız istenecektir. 2. Görev Görevde, bir düşünce, tartışma konusu ya da bir problem hakkında makale yazmanız istenecektir.

Aşağıda 1. Görev ve 2. Görev örnekleri bulabilirsiniz.

Genel Eğitim Sınavını alan adaylara ve Akademik Sınavı alan adaylara farklı görevler verileceğini göz önünde bulundurunuz.

Konuşma Sınavı

Konuşma Sınavında, yetkili bir Denetmen ile karşılıklı bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşma gerçek hayatta geçebilecek bir konuşmaya mümkün olduğunca benzerdir.

Konuşma sınavı 3 bölümden oluşur ve 11-14 dakika sürer.

 1. Bölüm

  Bu bölümde eviniz, aileniz, işiniz, eğitiminiz ve ilgi alanlarınız gibi genel konularda sorulacak sorulara yanıt vermeniz istenecektir. Bu karşılıklı konuşma 4 ya da 5 dakika sürer.

 2. Bölüm

  Bu bölümde size belirli bir konuda konuşmanızın istendiği yazılı bir yönlendirme kartı verilecektir. Verilen konu ile ilgili iki dakika konuşmadan önce size bir dakika hazırlanma süresi tanınacaktır. Ardından denetmen size sınav bitmeden önce aynı konu ile ilgili bir ya da iki soru daha soracaktır.

 3. Bölüm

  Bu bölümde 2. bölümdeki konuya bağlı sorular sorulacaktır. Bu sorular size daha soyut konular ve fikirler hakkında konuşmanız için fırsat tanıyacaktır. Bu bölüm 4 ya da 5 dakika sürer. Konuşma Sınavı hem IELTS Akademik hem de IELTS Genel Eğitim için aynıdır.

Sitenin Notu: Bilgiler resmi IELTS distribütörü IDP’den alınmıştır.